Neden Saklıyoruz?

Yazı çeviridir. Yazı, uzaylılarla iletişime geçildiyse neden bu bilginin toplumdan gizlenebileceği üzerine teorileri ele alıyor.

UFO Teorileri: Neden gerçeği anlatmıyoruz?

Bu yazı çoğu insanın gerçeklerden yani UFO’ların dünya dışı özellikleriyle ilgili çeşitli sebeplerle neden insanlardan gizli tutulduğunu açıklar. Bu teorilerden gerçeğin neden gizli tutulduğunu açıklayabilecek bazı en iyi “nedenleri” anlatacağım.

Teknoloji/Savunma Etkileri

Yıllık 400 milyon doların üzerindeki askeri araştırma amacıyla yapılan harcamalardan, gezegenimizdeki herhangi bir ülke, sıçrama içeren bir teknolojik adımdan önemli ödüller kazanabilir. Çeşitli UFO’ların yeteneklerini taklit edecek herhangi bir ülke gezegenin tamamına hakim olabilir.

Şimdi, eğer herhangi bir ülke uzaylı teknolojisini elde etmeyi başardıysa tüm dünyadaki bilim insanlarına bunu inceletmesi olası değildir. Bundan dolayı her ülke yeni bulunan teknolojiyi açığa çıkarması gerekmektedir. Bu, 20 ülkede şuan geliştirilmiş olan nükleer teknolojiyle benzer yolda olacaktır.

Uzaylı teknolojisini elde etmenin bir diğer sorunu, Dünyada olandan muhtemelen bir kaç bin yıl ileride olması ve nasıl çalıştığını anlamamamızdır. Birinin kişisel bilgisayarını Isaac Newton’a verdiğimizi hayal edin. Bir mikro işlemcinin nasıl çalıştığını anlayabilecek midir, bence hayır. En başarılı bilim insanları bu teknolojiyi tersine mühendislikle elde edilmesini deneseler bile.

Dolayısıyla bu teknolojiyi elden eden ülkeler muhtemelen dünya dışı teknolojinin sırlarını açığa çıkarana kadar bekleyeceklerdir.

Birçok insanın (en ünlülerinden Bob Lazar) iddia ettiği gibi, bu ortaya çıkan durum Amerika hükümetinin dünya dışı teknolojiyi konuştuğumuz gibi tersine mühendislikle elde etmeye çalışmasıdır. Ayrıca Amerikan hükümetinin, itki sistemini tam anlamadığı halde bir uzaylı gemisiyle etrafta uçtuğunu iddia eden bazı vakalar vardır. (bkz. CASH/LANDRUM vakası)

Bu bence bize gerçeğin söylenmemesi için ana neden yani PARA ve GÜÇ!!

Toplumsal Ayaklanma

Tatooine’de isyan

Devletlerin gerçeği saklamasındaki ana nedenin para ve güç olması muhtemeldir. Bir sonraki çokça belirtilen neden ise büyük toplumsal ayaklanmadır. Bu bahane son yıllarda birçok askeri personel tarafından dile getirilmiştir.

Bu bahane için geçerli nedenler vardır. Bunlardan birisi elbette dinin tekrar düşünülmesi gerekeceğidir. Hemen hemen çoğu dinde insan ırkı evrendeki tek zeki canlıdır. Hata bazıları ileri giderek insanlığın tek olduğunu ve sadece dünyada yaşamın olduğunu söyler.

Çoğu dindar gerçeği ilk başta kabul etmez ederse de herkesle paylaşmaz. Yavaşça gerçeği tanımaları, dinlerini yenileriyle değiştirmeleri veya terk etmeleri gerekecektir.

Gerçeği açığa çıkarmadaki bir başka nedende doğruların açığa çıkmasıyla “kırılgan” para piyasalarının muhtemelen hemen çökmesi ve milyarlarca dollarlık hisse senetlerinin yok olmasıdır. Bir süre sonra bu durum “Marslılar tarafından işgal” tehdidinin azalmasına yol açacaktır.

Ek olarak birçok bilim insanının uzay yolculuğu teorilerinin Uzay ve Zaman, Yer çekimi ve Manyetizma kavramlarına bakış açılarını değiştirmeleri gerekmektedir. İtki sistemine ve evrenin uzak noktalarına çok kısa sürede seyahat etmeye, bilimin, bu üç alanın her birinin bazı önemli yönlerini henüz keşfetmemesinden kaynaklandığına eminim.

Tam resmi görememenin utancı

Gerçekleri halktan gizli tutulmasının bir diğer nedeni de durum hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları olabilir. Eğer devlet uzaylıların var olduğunu halka açıklarsa ve bir uzaylı teknolojisine sahip olduklarını açıklarlarsa soru yağmuruna tutulacaklardır.

Devlet tüm soruların yanıtlarını cevaplayamazsa, halkın gözünde devlet “zayıf” bir izlenim oluşturur. Toplum Devletten umudunu keserse devlet artık daha fazla uzaylıların varlığından koruyamaz. Askeri harcamaların yapılmasını aklamak, silah ve sistemlerin gelişmesine para harcamanın önemi olmadığından zor hale gelecektir. Asla bizim medeniyetimiz çokça yıl ileride olan uzaylı medeniyetiyle eşleşemeyecektir.

ABD askeri teşkilatı yıllık bütçelerinden bir cent bile kaybetmeye isteksizdir.

Kötücül gerçeği öğrendiler!

Devletlerin bizi bilgilendirmemelerinin daha endişe verici bir nedeni, uzaylıların bizi ziyaret etmelerini bilmeleri ama amaçlarının bizim hoşumuza gitmeyeceği olabilir. Eğer Devletler uzaylıların amaçlarının kötücül olduğunu biliyorlarsa, bizim açımızdan bilmememiz belki daha iyidir.

Belki Devletler uzaylıların vatandaşlarını kaçırdığını ve kesip biçtiğini (ameliyat) biliyorlar ama şüphesiz uzaylıların sahip oldukları öncü teknolojiler nedeniyle bir şeyler yapacak güce sahip değiller.

Bu bilgiyi halka açmak büyük bir panik ve endişe yaratacak ve Devletlere olan inancı kaybettirecektir.

Eğer uzaylılar dost ise bizi neden söylemiyorlar?

Gerçeği bilmiyorlar

Buraya ekleyeceğim son neden Devletlerin ne olup bittiğini bilmediğidir. Dolayısıyla bize ne olup bittiğini anlatamazlar. Belki de Devletler bilmediklerini söylediklerinde gerçeği söylüyorlardır.

Belki sadece birkaç insan resmin tamamını biliyordur. UFO’lar ve uzaylılar hakkındaki gerçekleri, ortalama 8 yıl ofiste bulunması muhtemel olan seçilen ofis insanları neden söylesin. Sırlarını görevleri son bulunduğunda tutabilecekler mi?

Ne olup bittiğini bilen insanların toplum tarafından bilinen kişiler olması muhtemel değildir, birçok araştırmacı bir “Black Project” nin olduğunu veya derin devletin verileri kontrol ettiğini düşünüyor. Bu MJ-12 sahte belgelerinin bir parçası olarak kullanıldı. Belgelerin sahte olduğu kanıtlanmasına rağmen içerdiği bilgiler gerçeğe oldukça yakın olarak görülür. MJ-12 belgeleri UFO işlerini düzenleyen çok gizli 12 kişilik bir grubu tanımlar.

Kaynak : http://www.ufoevidence.org/documents/doc1535.htm

--

--

--

Frontend developer and designer, science fiction enthusiast, practicing minimalism, and stoic in search of flow. Writing about design and code.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
A. Kürşat Uzun

A. Kürşat Uzun

Frontend developer and designer, science fiction enthusiast, practicing minimalism, and stoic in search of flow. Writing about design and code.

More from Medium

Going SOCless

Extend My Runway BNRG Community Update for 4 April

We are proud to inform the community that ADADEMON team are about to finish signing off the deal…

We have evolved!