The purpose of this article is to help you increase productivity in your work. This article contains my personal opinions.

Get away from “Attention Merchants”¹

The most troublesome problem of the age we live in is that almost everything we use demands our attention. …

Not: Bu yazıyı yazma nedenim, Redux kullanan kötü yazılmamış bir proje neredeyse görmememdir.

Server State kütüphaneleri web uygulamalarında oldukça sık tekrar edilen verilerin çekilmesini (Data fetching) basitleştirmek için tasarlanmıştır. Bu kütüphanelerle verileri çekme ve cachleme işlemleri için yazmanız gereken “boilerplate” koddan kolayca kurtulabilirsiniz.

Web uygulamalarında genellikle bir veriyi göstermek için…

React router’un beta sürümünde oldukça köklü değişikliğe gidildi. Daha önce “reach/router” kullananlar için yeni versiyonda çok fazla yenilik olduğunu söyleyemem. Bu yazıda v6 sürümüyle nasıl korunaklı bir route yapısı oluşturabileceğimize hızlıca bakalım.

Tüm kullanıcıların erişebileceği bir sayfa ve sadece yetkisi bulunan kullanıcıların erişebileceği bir PrivateRoute tasarlayalım.

Demonun kaynak kodlarına ve codesandbox linkine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bu örnek aşağıdaki senaryoları…

React’a yeni başlayanların anlamakta zorlandığı hook’lardan birisi olan useRef’i bu yazıda örneklerle ele alalım.

useRef Nedir ?

useRef bir component içerisinde component’in tekrar render olmasını tetiklemeden “mutable” değişken tutmamızı sağlayan yapıdır.

function RefExample () {
const count = useRef(0)
return (
<button onClick={() => (count.current += 1)}>
Clicks: {count.current}
</button>
)
}

Yukarıdaki…

Redux ile çalışırken yapılandırmalar ve middleware’ler arasında boğuşup duruyorsanız, karşılaştığınız sorunlarda bunun best practice’i nedir diye sürekli düşünüyorsanız Redux Toolkit’e geçmek için iyi bir zaman olabilir.
Redux Toolkit, Redux ve eklentilerini sizler için derleyip, best practice’leri uygulayarak bir araya getiren bir kütüphane.

Redux Toolkit neleri içeriyor?

  • Immutable state yönetimi için Immer.
  • Selector kütüphanesi olarak…

React Testing Library Entegrasyon ve Birim testlerini kolayca hazırlayabileceğiniz bir test aracı. @testing-library altında yer alıyor. Bu paket herhangi bir framework’e bağlı değil. Bu paketin bir çok kütüphane için (React, Vue, Angular vb.) wrapper’ları bulunuyor. React Testing Library ile kullanıcı merkezli UI testleri oluşturabiliriz.

@testing-library’in birçok kütüphane için (React, Vue, Angular vb.) wrapper’ları bulunuyor.

“Testleriniz yazılımınızın kullanış şekline ne kadar…

Modern web programlamanın gelişimi bize hız, ölçekleme ve güvenlik sağlarken aynı zamanda web uygulaması yapmanın karmaşıklığını artırdı.

Bu yazıda gittikçe popülerlik kazanan bir Module Bundler olan Parcel’ın özelliklerini ve kullanımı inceleyeceğiz.
Parcel’e geçmeden önce Module Bundler’ın ne olduğundan kısaca bahsedelim.

Module nedir?

Modüller(Modules) tekrar kullanılabilir, belirgin işlevselliği ile kendi kendine yeten, sistemi…

gRPC

gRPC Google tarafından kullanılıp geliştirilen, HTTP/2.0 üzerine inşa edilmiş çift yönlü iletişime imkan sunan açık kaynak RPC framework’üdür.

gRPC full-duplex stream özelliğini destekliyor bu sayede client bir istekde bulunurken aynı anda server’dan cevap alabilir. Half-duplex bir stream servisinde ise server client’ın isteğinin tamamlanmasını beklemek zorundadır. …

Bir tren yolculuğu ve eski bir arkadaşı ziyaret. Arkadaşın eskisi olmaz mı deme anıların hatırlattıkları ile gerçekler farklı. Sokak cıvıl cıvıl. Tam yalnızların istediği gibi tıka basa hatta üst üste. Oturulan mekan şair ve yazarların gidemeyeceği kadar laçka tavırların takınıldığı malum kahveci. Samimiyetsiz selamlaşma nasılsın palavraları. Hiç çalmayan telefonun aniden…

A. Kürşat Uzun

Frontend developer and designer, science fiction enthusiast, practicing minimalism, and stoic in search of flow. Writing about design and code.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store